Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Захист прав споживачів *
Вступ

Захист прав споживачів

Кафедра Міжнародних відносин та туризму

Автор курсу

Кравчук Степан Йосипович
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1204.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Метою та завданнями дистанційного курсу є забезпечити поглиблене вивчення основних прав споживачів щодо придбання, використання (споживання) товарів і послуг, а також нормативних актів, що регулюють цю сферу відносин, формування у студентів навичок, умінь щодо застосування на практиці особливостей та сучасних тенденцій розвитку системи задоволення вимог та дотримання у безпосередній діяльності положень нормативно-правових документів по захисту прав споживачів.

Завдання курсу:

- вивчення прав споживачів, що визначені міжнародною організацією споживчих товариств (ЮСЦ);

- формування та розвитку консюмеризму;

- визначення проблем захисту інтересів і прав споживачів;

- засвоєння правової бази консюмерського руху в Україні;

- ознайомлення зі консюмерськими структурами в державі та основними напрями міжнародного співробітництва України в сфері консюмеризму.

В результаті вивчення дисципліни «Захист прав споживачів» студент повинен  уміти:

-  читати і розшифрувати товарну інформацію;

- ідентифікувати товар в сфері обігу;

- документально оформляти результати контролю якості товарів;

- готувати обгрунтовані заявки;

- організовувати перевірку дотримання правил підприємницької діяльності;

- здійснювати контроль за дотриманням правил продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

- проводити перевірку дотримання суб'єктами підприємницької діяльності гарантованих законодавством прав споживачів

Дистанцiйний курс «Захист прав споживачів» пвдготовлений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на 9 тем, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11