Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародний менеджмент *
Вступ

МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Йохна Микола Антонович
к.т.н.
проф.

Соколюк Галина Олександрівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1015.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Міжнародний менеджмент

В залежності від форм міжнародного співробітництва: експорту, імпорту, виробництва або придбання ресурсів перед менеджерами, що працюють у цьому напрямку, стоять цілі, що сприяють рішенню таких задач: розробКА заходів спрямованих на захист внутрішнього ринку; стимулювання росту обсягу зовнішньої торгівлі, зміні структури і напрямків спрямування товарних потоків; встановленню і регулюванню міжфірмових відносин.

У курсі подано характеристику напрацьованих практикою міжнародних відносин функцій управління зовнішньоекономічними операціями (планування, організації, контролю і мотивації), основних організаційних форм реалізації міжнародної діяльності (створення спеціалізованих відділів, управлінь, відділень і дочірніх компаній), а також опис основних елементів технології міжнародного менеджменту

Мета вивчення даного курсу – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій.

Завдання: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ключових проблем розвитку за умов глобалізації; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: суть та характерні риси міжнародного менеджменту; характеристику середовища міжнародного менеджменту; принципи стратегічного планування в міжнародних корпораціях; особливості прийняття рішень в міжнародних корпораціях; організаційний розвиток в міжнародних корпораціях; принципи управління людськими ресурсами в міжнародній корпорації; механізми керування і комунікації в міжнародних корпораціях; особливості контролю і звітності міжнародних корпорацій; особливості технологічної політики в міжнародній корпорації; основні аспекти фінансового менеджменту міжнародних корпорацій; торгівельні операції в міжнародних корпораціях; інвестиційні операції міжнародних корпорацій; роль та особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій; фактори становлення глобального менеджменту.

Для успішної діяльності фахівець повинен вміти: розрізняти специфіку того, чим він буде керувати, тобто специфіку міжнародного бізнесу, і відштовхуючись від цього вміти визначати глибину залучення своєї фірми у міжнародний бізнес, оптимальну для даного рівня розвитку фірми; проводити маркетинговий аналіз середовища міжнародного менеджменту; застосовувати принципи професійного підходу до можливостей фірми з точки зору глобалізації бізнесу та стратегічно визначати загальний позитивний вплив ефективного міжнародного менеджменту на економіку фірми , галузі, країни в цілому; організовувати роботу міжнародної корпорації, складати стратегічні плани розвитку, керувати рухом ресурсів, потоків, інформації та персоналу міжнародної компанії; розуміти сутність економічних аспектів функціонування міжнародних компаній в умовах ринкових відносин; мати уяву про зміст управлінської роботи в міжнародних корпораціях, систему економічної інформації, зовнішнє та внутрішнє середовище діяльності суб‘єктів господарювання; уявляти собі в комплексі економічний механізм функціонування міжнародного підприємства; знати основні підходи в дослідженні багатонаціональних компаній у міжнародному бізнесі; створити збалансовану уяву про сутність організаційно-правових відносин материнської фірми та дочірніх утворень, пов‘язаних відносинами власності та механізмом дистанційного управління фінансовими ресурсами; розуміти механізм функціонування інвестиційних операцій міжнародних корпорацій; відчувати важливість становлення глобального менеджменту і особливе значення розвитку міжнародного менеджменту для економіки України.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11