Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання системних характеристик в економіці *
Вступ

Моделювання системних характеристик в економіці

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Проскурович О.В.
анд.екон.наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 978.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна «Моделювання системних характеристик в економіці» є однією з циклу дисциплін, які пов’язані з формуванням системи теоретичних знань і практичних навичок із застосування системного підходу як методологічної бази обґрунтування управлінських рішень в економічній діяльності.

Мета вивчення курсу полягає у: формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок з моделювання системних характеристик як методологічної бази обґрунтування управлінських рішень в економічній діяльності.

Основними завданнями курсу є: вивчення методів системного аналізу економічного об'єкта, обґрунтування управлінських рішень у складних соціально-економічних системах з урахуванням еластичності, надійності і напруженості виробничих програм.

Предметом вивчення курсу є методи моделювання складних соціально-економічних систем.

В результаті вивчення дисципліни «Моделювання системних характеристик в економіці» послідовно розглядаються такі теми:

1. Функціональні характеристики планових рішень.

2. Моделювання надійності і напруженості планових рішень.

3. Моделювання адаптивності розвитку і функціонування складних систем.

4. Моделювання маневреності та еластичності планових рішень.

5. Моделювання і дослідження інерційності планових рішень.

6. Моделювання ентропійних характеристик станів системи.

7. Аналіз структурних властивостей плану.

8. Комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових рішень.

Ця дисципліна в циклі підготовки економістів-кібернетиків займає важливе місце. Матеріал цього навчального курсу покликаний надати можливість оцінювати різні рішення не тільки з погляду теперішнього моменту, але і з погляду майбутнього.

В результаті вивчення дисципліни «Моделювання системних характеристик в економіці» студент повинен:

знати: основні функціональні характеристики планових рішень; показники, що характеризують надійність та напруженість планових рішень; особливості моделювання адаптивності розвитку і функціонування складних економічних систем; основи моделювання маневреності та еластичності планових рішень; організацію моделювання ентропійних характеристик станів системи; організацію та порядок здійснення аналізу структурних властивостей плану та комплексного дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових рішень.

вміти: правильно розуміти та аналізувати цілі, задачі і практику моделювання системних характеристик в економіці; економічно грамотно обґрунтовувати доцільність функціональних характеристик планових рішень; здійснювати моделювання надійності і напруженості, маневреності та еластичності планових рішень, адаптивності розвитку складних економічних систем, ентропійних станів систем, аналіз та комплексне дослідження рівнів еластичності, надійності, маневреності та гнучкості планових рішень; оцінювати різні рішення не тільки з погляду теперішнього моменту, але і з погляду майбутнього.

Зазначений дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Моделювання системних характеристик в економіці»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11