Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасні комп`ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці *
Вступ

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІЦІ ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Волянська-Савчук Л. В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1028.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці» є однією з вибіркових дисциплін циклу професійної і практичної підготовки студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом і економіки праці», що викладається на шостому курсі навчання за програмою магістра.

У сфері управління економічними процесами в цілому і управління працею зокрема інформатизація передбачає передусім підвищення продуктивності праці робітників за рахунок зниження співвідношення вартість/виробництво, а також підвищення кваліфікації і професіоналізму зайнятих управлінською діяльністю фахівців.

Найперспективнішим напрямком упровадження нових комп’ютерних технологій у сучасних умовах є створення і застосування в управлінні економікою інформаційних систем (ІС) нового покоління, які зорієнтовані на розподілену обробку даних, створюванням обчислювальних мереж, експертних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих робочих місць планово-управлінського персоналу.

Завдання. «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці» — сформувати у студентів, які навчаються за спеціальністю «Управління персоналом і економіка праці», знання й навички з використання в їхній майбутній професійній діяльності новітньої обчислювальної техніки та інших засобів управління. Тому в результаті вивчення дисципліни студент повинен здобути певні знання з теорії та практики впровадження і використання сучасних комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні трудовим потенціалом країни на різних рівнях у ієрархії управління.

Студент повинен знати: етапи створення інформаційних систем; різновиди ІС та їх структуру; зміст функціональної частини ІТ; склад та зміст забезпечувальної частини ІС; технологію комп’ютерної обробки економічної інформації з праці.

Студент повинен уміти: використовувати загальнодержавні класифікатори номенклатур з праці та розробляти локальні класифікатори; визначати склад та форми подання інформації з праці, її структуру для автоматизованого розв’язання економічних задач на різних рівнях управління персоналом; формувати й вести інформаційну базу в умовах автоматизації розрахунків в управлінні персоналом; розробляти постановки та алгоритми розв’язання економічних задач з праці, визначати склад процедур автоматизованої обробки даних з праці в умовах функціонування на різних рівнях управління інформаційних систем та обчислювальних мереж.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни " Сучасні комп’ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці "!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11