Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація управлінської праці *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Чернушкіна Оксана Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1029.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Організація праці менеджера в апараті управління ґрунтується на розробці комплексу регламентів, які визначають місце і роль кожного структурного підрозділу апарату управління і кожного працівника в системі управління, порядок взаємозв’язків між ними, норми взаємовідносин усередині апарату управління, форми впливу на діяльність об’єкта управління, способи контактів з навколишнім середовищем.

Можна констатувати, що менеджмент в Україні, незважаючи на проблеми й труднощі, поступово розвивається. Уже є досвід менеджерської роботи у фінансовій, комерційній діяльності, у страховому, туристичному, шоу-бізнесі, у рекламній діяльності. Є успіхи у сфері виробництва, інформаційних послуг, інновацій діяльності. Але успіх з'явиться тоді, коли у сферу виробництва підприємництва прийдуть молоді професійні керівники з новим мисленням, підходами, організаторськими здібностями й сучасним знанням менеджменту.

Метою навчальної дисципліни «Організація управлінської праці» є надати майбутнім фахівцям необхідні знання з питань організації управлінської праці. Розкрити зміст управлінської праці менеджерів, методи та інструменти управління, основні процедури та операції, які вони здійснюють в умовах формування «нової економіки». Допомогти студентам навчитися самостійно приймати управлінські рішення в умовах жорстокої конкуренції, де успіх забезпечують інновації, зміни, швидкість, творчість, компетенція, а також ділова кар’єра.

Завданням дисципліни є:

- оволодіння методикою раціональної організації розумової праці менеджера, підвищення ефективності його праці;

- оволодіння методикою основних напрямів праці менеджера: управління бізнесом, управління підлеглими, управління своєю поведінкою та мотивацією;

- формування розуміння особливості праці менеджерів, зокрема, мислення, говоріння, слухання, роботи з документами та інформаційними технологіями, а також творчої складової праці.

- оволодіння теоретичними основами, методологією й практичними навичками організації праці менеджера.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, рекомендовану літературу для самоосвіти. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Організація управлінської праці».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11