Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві *
Вступ

Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Орлов Олівер Олексійович
доктор економічних наук
професор
академік Академії інженерних наук України та Академії економічних наук України

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1060.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Перехід до ринкової економіки вимагає кардинального перегляду вимог до самої технології розробки планів. Ринковій економіці, як відомо, притаманний високий ступінь невизначеності. На українському ринку ця ситуація посилюється безупинно триваючими, найчастіше непередбаченими змінами в економічній, політичній і соціальній сферах.

Важливим інструментом гнучкого планування являється використання в економічних розрахунках маржинального прибутку. В умовах централізованого управління економікою в практиці планування, обліку та аналізу показник «маржинальний прибуток» не використовується взагалі. Не приділяється йому достатньої уваги і в теперішніх умовах. Про такий потужний ринковий інструмент, практично не має згадки в спеціальних інструкціях по плануванню затрат. Тим часом, роль цього показника як вагомо гнучкого інструменту в рішенні проблем управління прибутком, затратами вибору асортименту продукції важко переоцінити. Даний курс націлений на вирішенні цієї задачі.

Мета курсу: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок по використанню маржинального прибутку в економічних розрахунках на промислових підприємствах.

Завдання курсу: вивчення теоретичних основ та практики економічних розрахунків планів підприємств в умовах частої зміни ринкової кон’юнктури.

Предмет курсу : теорія та практика впроваджено в планування ринкових інструментів.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні знати:

- проблеми розподілу накладних витрат між видами продукції;

- існуючі методи розподілу накладних витрат;

- проблеми вибору деномінаторів і ставок розподілу накладних витрат;

- ціноутворення на нову продукцію;

- питання оцінки інноваційних проектів із використанням маржинального прибутку.

В результаті вивчення дисципліни, студенти повинні вміти:

- розподіляти постійні витрати із використанням коефіцієнту беззбитковості;

- розраховувати прибуток, рентабельність, сили впливу операційного важелю;

- розраховувати ціни на нову продукцію;

- оцінювати ефективність інновацій із допомогою маржинального прибутку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11