Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Оптимізація бізнес процесів *
Вступ

Оптимізація бізнес-процесів підприємства

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Диха Марія Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1004.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Оптимізація бізнес-процесів підприємства – є важливою дисципліною для забезпечення процесу підготовки магістрів; формує у останніх знання та вміння щодо забезпечення ефективної роботи суб’єктів господарювання. Найуспішнішими компаніями, як правило, стають ті, чиї бізнес-процеси добре продумані та чітко визначені (описані), а методи реалізації процесів є ефективними та надійними. Все це має підкріплюватися також гнучкістю і високою мотивацією персоналу, використанням сучасних інформаційних технологій та орієнтацією на потреби споживачів.

Метою курсу «Оптимізація бізнес-процесів підприємства» є формування системи спеціальних знань та навичок у майбутніх фахівців про науково-теоретичні основи, методологічні й організаційні положення оптимізації бізнес-процесів підприємства, а також теоретичне обґрунтування доцільності управління якістю бізнес-процесів на підприємстві на основі процесно-цільового підходу та розроблення відповідного методичного забезпечення щодо їх вдосконалення, забезпечення розвитку та високої якості.

Завдання курсу – вивчення теоретичних та практичних основ оптимізації бізнес-процесів підприємства.

Предметом курсу є теоретичне й методичне забезпечення оптимізації бізнес-процесів на підприємстві.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні знати: систему категорій та понять пов’язаних з оптимізацією бізнес-процесів; класифікацію бізнес-процесів; принципи вдосконалення бізнес-процесів; систему показників забезпечення якості бізнес-процесів; основні фактори, що впливають на якість бізнес-процесів на підприємстві; методичний підхід до організації системи якості бізнес-процесів на підприємстві; теоретичні засади моделювання бізнес-процесів; методи та етапи моделювання бізнес-процесів; найбільш поширені стандарти та моделі оптимізації діяльності підприємства; вимоги до формального опису діяльності підприємства; методику побудови моделі підприємства, що базується на онтологіях; методи вдосконалення бізнес-процесів на підприємстві; інформаційне забезпечення процесів оптимізації діяльності підприємства.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні вміти: оцінити рівень забезпечення якості оптимізації бізнес-процесів на підприємстві; розрахувати інтегральний показник забезпечення якості оптимізації бізнес-процесу; використовувати математичні моделі для оптимізації діяльності підприємства; застосовувати методи вдосконалення бізнес-процесів підприємства.

БАЖАЮ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11