Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління конкурентною політикою *
Вступ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Бабій Ірина Віталіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1132.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна «Управління конкурентною політикою» дозволить сформувати у студентів блок необхідних знань та практичних навичок для роботи в умовах ринкової економіки.

За змістом дисципліна охоплює дванадцять тем: предмет і завдання дисципліни, теорія конкуренції в ринковій економіці, теорія монополій, досвід США та Канади щодо захисту конкуренції, конкурентна політика в Європейському Союзі, захист конкуренції в Росії, міжнародні аспекти конкурентної політики, законодавче та організаційне забезпечення конкурентної політики в Україні, попередження формування монопольних утворень, практика припинення порушень, система відповідальності за порушення конкурентного законодавства, державне регулювання природних монополій.

Метою вивчення дисципліна «Управління конкурентною політикою» є вивчення теоретичних основ, організаційно-правових та процесуальних засад конкурентної політики держави, а також проблем та практичних методів роботи по припиненню порушень конкурентного законодавства та попередженню формування нових монопольних утворень.

Завданням вивчення дисципліни полягає у ознайомленні з темами дисципліни в результаті вивчення, яких студент має знати:

- теоретичні основ конкурентної політики держави,

- причини виникнення монополій та шляхів нейтралізації їх негативних наслідків;

- досвід захисту конкуренції та обмеження зловживань монополістів в окремих країнах та основних рис становлення та реалізації міжнародної конкурентної політики в умовах глобалізації світової економіки;

- еволюцію законодавчих вимог, щодо регулювання конкуренції в Україні;

- системи та повноваження державних органів, які здійснюють безпосередній вплив на створення конкурентного середовища, на формування та реалізацію конкурентної політики;

- основні етапи та проблем аналізу товарних ринків та визначення монопольного становища підприємців на ринку;

- нормативну базу та основні етапи процедури контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання, світових тенденцій злиттів і поглинань та практики контролю за цими процесами в Україні;

- загальні характеристик та тенденцій припинення порушень конкурентного законодавства;

- теоретичні питання та практичні проблеми виявлення та припинення антиконкурентних узгоджених дій, зловживань монопольним становищем, антиконкурентних дій органів влади;

- законодавчі засади та передумов політики захисту від недобросовісної конкуренції;

- систему відповідальності за порушення конкурентного законодавства, проблем застосування штрафів, адміністративної та кримінальної відповідальності до порушників;

- світовий досвід та вітчизняну практику державного регулювання природних монополій.

Програму дисципліни складено з урахуванням чинних нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері формування та реалізації конкурентної політики держави, а також світової та вітчизняної практики здійснення конкурентної політики в Україні.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11