Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Трансфер технологій *
Вступ

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Фомова Олена Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1017.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

У постіндустріальному суспільстві виняткову роль відіграють інформаційно-комунікаційні та високі виробничі технології, які створюються внаслідок використання нових фізико-технічних і хіміко-біологічних принципів. На їх основі постають інноваційні технології, інноваційні системи та інноваційна організація різних сфер людської діяльності. В результаті трансферу технологій йде поширення їх самих, відповідних знань.

Формування цілеспрямованої стратегії розвитку економіки потребує насамперед правильного, чіткого і системного розуміння сутності трансферу технологій. За допомогою методів трансферу технологій реалізується процес його комерціалізації.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам оволодіти знаннями та практичними навичками в сфері технологічного аудиту, трансферу технологій, введення до господарського обороту об’єктів права інтелектуальної власності.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Трансфер технологій» ставить за мету:

- оволодіння навиками управління інноваціями; правове забезпечення форм трансферу технологій; фінансові джерела забезпечення процесів трансферу технологій; вивчення форм і методів здійснення трансферу технологій, методів оцінки інтелектуальної власності та інфраструктури підтримки трансферу технологій.

- здійснювати вибір механізму технологічного трансферу; розробляти стратегії реалізації та придбання технології; здійснювати пошук покупця (продавця) технології; оцінювати вартість технології; організовувати роботу в центрі трансферу технологій.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Трансфер технологій»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11