Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Автоматизоване робоче місце менеджера *
Вступ

АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЦЕ МІСЦЕ МЕНДЖЕРА

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1018.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "АРМ менеджера" ставить за мету:

> формування знань і навичок з теоретичної та практичної підготовки студентів з питань: теоретичних засад створення АРМ в організаціях; організації та оцінки якості інформаційного забезпечення АРМ менеджера; оцінки, аналізу сучасних програмних продуктів і вибір оптимального варіанта, який максимально задовольняє інформаційні потреби організації; визначення ефективності використання АРМ менеджера в практичній діяльності підприємства;

> практичної підготовки з: проектування інформаційної моделі "АРМ менеджера"; проектування систем підтримки прийняття рішень, які дозволяють автоматизувати управлінську діяльність менеджерів; реалізації проектів, створення баз даних; набуття павичок роботи з конкретним програмним продуктом; прийняття оптимальною управлінського рішення на підставі отриманої інформації у рамках програмного забезпечення, яким обладнане АРМ менеджера; розробки концепції створення WEB – сторінки організації.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "АРМ менеджера"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11