Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація спеціальних форм обслуговування *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Соколюк Галина Олександрівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1067.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Заклади ресторанного господарства відіграють помітну роль в організації раціонального харчування і дозвілля населення.

Заклади ресторанного господарства, розміщені в готелях, аеровокзалах, авто- та залізничних вокзалах, морських та річкових вокзалах, мають велике значення для організації харчування туристів та відпочиваючих.

Від точної організації роботи, якісної і професійної культури обслуговування персоналу ресторанів та готелів залежить настрій відвідувачів, їхня готовність відвідати заклад знову.

Динамічність сучасного світу викликала необхідність пошуку нових форм обслуговування у готельно-ресторанному бізнесі. Це спричинило виникнення спеціальних форм обслуговування.

Мета: формування у студентів здатності виконувати організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів ресторанного господарства; формування у студентів комплексу спеціальних знань у сфері ресторанного бізнесу.

Предмет: система управлінських відносин, в процесі діяльності закладів ресторанного господарства.

Завдання: вивчення спеціальних форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства, засвоєння технологій використання спеціальних форми обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій ресторанного бізнесу як інтегрованої сфери підприємницької діяльності.

Курс «Організація спеціальних форм обслуговування» як наукова дисципліна охоплює загальнонаукові та спеціальні методи дослідження.

Програма вивчення дисципліни складена відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра і охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією.

Освоївши курс ««Організація спеціальних форм обслуговування», студент повинен знати: сучасні підходи до створення концептуального ресторану в сфері ресторанного бізнесу; мерчандайзінг в ресторанному бізнесі; концепції закладу ресторанного господарства; характеристики спеціальних форм обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства; кейтеринг як вид спеціального обслуговування в ресторанному бізнесі; особливості обслуговування за типом «шведський стіл» в ресторанному бізнесі; особливості обслуговування дипломатичних прийомів.

Студент повинен вміти: розв’язувати проблемні ситуації в процесі обслуговування споживачів при використанні спеціальних форм обслуговування в закладах ресторанного господарства; розробляти стратегії розвитку закладів ресторанного господарства, рекламного просування їх на ринок послуг.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ФОРМ ОБСЛУГОВУВАННЯ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11