Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Категорійний менеджмент в торгівлі *
Вступ

КАТЕГОРІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТОРГІВЛІ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Бабій Ірина Віталіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1134.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна «Категорійний менеджмент в торгівлі» дозволить сформувати у студентів, блок необхідних знань та практичних навичок для роботи в умовах ринкової економіки.

За змістом дисципліна охоплює дев’ять тем: вступ до категорійного менеджменту, особливості впровадження категорійного менеджменту, нова посада - категорійний менеджер, необхідність змін організаційної структури, сруктурування асортименту товару, стратегія та тактика управління асортиментом, цінова політика роздрібного магазину, прогнозування попиту, формування категорій в асортименті, балансування асортиментом товару, розподіл торгових площ поміж категоріями.

Метою вивчення дисципліна «Категорійний менеджмент в торгівлі» є вивчення теоретичних основ стратегії та тактики управління асортиментом товару, його структуруванням, управління ціноутворенням.

Завданням вивчення дисципліни полягає у ознайомленні з темами дисципліни в результаті вивчення, яких студент має знати:

- теоретичні основи категорійного менеджменту,

- історію виникнення категорійного менеджменту;

- асортиментну політику роздрібного магазину;

- стратегію та тактику управління асортиментом;

- роль категорії;

- методи прогнозування попиту;

- як корегувати ціни на товар всередині категорії;

- як розподілити торгівельні площі.

Дистанційний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми кожна з яких містить теоретичний матеріал та складається з трьох модулів, тести тематичного контролю та питання підсумкового контролю. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись із розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «КАТЕГОРІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТОРГІВЛІ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11