Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання в управлінні соціально-економічними системами *
Вступ

Моделювання
в управлінні
соціально-економічними
системами

Кафедра
Автоматизованих систем
та моделювання
в економіці

Автор курсу

Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1043.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

У курсі «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами» розглядаються концептуальні засади та математичний апарат моделювання та управління соціально-економічними системами.

Мета вивчення дисципліни: полягає в ознайомленні магістрів із сучасними методами, підходами, інструментами моделювання соціально-економічних систем, такими, що забезпечують необхідну інформацію для подальшого ефективного управління такими системами.

Об’єктом вивчення курсу є соціально-економічні системи, процеси, що в них протікають, а також процеси прийняття рішень щодо управління такими системами.

Предметом є математичні моделі, що описують поведінку соціально-економічних систем та процеси прийняття управлінських рішень.

Основні знання, які набуде студент після вивчення даної дисципліни:

- базові підходи до моделювання соціально-економічних систем (СЕС);

- основні типи моделей управління СЕС;

- методи прийняття управлінських рішень, які ґрунтуються на математичних моделях СЕС та процесів, що в них протікають;

- розуміння наявності слабо структурованих проблем при управлінні СЕС, вирішення яких, перш за все, пов’язано з урахуванням специфіки інтелектуальної діяльності суб‘єкта управління й необхідністю формалізації його знань за допомогою формальних методів.

Основні вміння:

- будувати адекватну математичну модель заданої СЕС;

- обирати відповідні математичні методи для аналізу її поведінки при різних управляючих впливах або різних значеннях параметрів управління;

- вирішувати завдання управління соціально-економічними системами на основі результатів моделювання.

Курс «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами»» відноситься до циклу вибіркових дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю 8.03050401 - Економіка підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11