Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Креативний менеджмент *
Вступ

Креативний менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Давидова Олена Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1241.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

На основі загальних понять менеджменту дисципліна розглядає сутність креативного менеджменту, формування інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення інноваційних задач, набуття знань та навиків в області розвитку креативного середовища і створення креативної організації.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Креативний менеджмент» ставить за мету вирішити завдання: опанування комплексом знань з креативного менеджменту на основі теоретичних положень дисципліни; вироблення умінь вибору нових форм та методів здійснення управління на підприємствах та організаціях, спираючись на концепцію креативного менеджменту: креативна особистість, креативне середовище, креативна організація.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Креативний менеджмент»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11