Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бренд-менеджмент *
Вступ

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Шелест Євгенія Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1136.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна «Бренд–менеджмент» вивчає теоретичні основи бренд-менеджменту, принципи управління процесами створення бренда, формування бренд-стратегії підприємства, концептуальні основи контролю за ефективністю бренда та бренд-менеджменту, закономірності брендингу у різних сферах діяльності тощо.

Метою викладання дисципліни «Бренд-менеджмент» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою забезпечення максимізації рівня марочних активів підприємства (організації) шляхом інтеграції всіх його ресурсів на основі збалансованого інвестиційного підходу до брендингу.

Предметом вивчення дисципліни «Бренд-менеджмент» є принципи та методи створення брендів та управління ефективним функціонуванням їх активів.

Завдання дисципліни полягають у оволодінні студентами професійними знаннями і навичками, необхідними для розробки раціональної структури бренду, визначення його активів, побудови та впровадження бренд-стратегій, оцінювання ефективності брендингу.

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат; розробляти бренд-стратегії підприємства та знаходити успішні шляхи їх реалізації; визначати цінність бренда; досліджувати чинники впливу бренда на різні цільові аудиторії; ідентифікувати ідеї, поняття та переваги кожного окремо взятого бренда; проводити дослідження ринку з метою формування цінностей бренда; вміти правильно позиціонувати бренд; визначати показники оцінювання ефективності бренда; управляти активами бренда; формувати імідж бренда у короткостроковому та довгостроковому періодах.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11