Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент ЗЕД *
Вступ

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Карвацка Н.С.
кандидат економічних наук
доцент

Шелест Є.О.
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1137.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання на сьогодні вимагає докладне вивчення питань, пов’язаних із управлінням діяльності підприємства на зовнішніх ринках. Таким чином, метою викладання дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо прийняття і виконання управлінських рішень у сфері ЗЕД.

Предмет дисципліни. Предметом вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» є система управлінських відносин щодо планування, організації, координації, регулювання та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

Завдання дисципліни. Надати студентам знання і практичні навички для розв’язання конкретних завдань та прийняття управлінських рішень у зовнішньоекономічній діяльності в умовах формування ринкової моделі господарювання.

Після вивчення дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» студент має досягти таких результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей):

знати:

* методологічні та організаційні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю;

* управління конкурентоспроможністю підприємств при виході на зовнішні ринки;

* методи стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності;

* методи управління зовнішньоекономічними угодами підприємства;

* особливості управління діяльністю транснаціональних корпорацій;

* методи мотивування персоналу, контролювання, діагностування та регулювання ЗЕД;

* методики оцінювання та управління ризиками ЗЕД;

* специфіку Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризових ситуацій

уміти:

* організовувати ЗЕД;

* оцінювати виконання зобов'язань щодо експортно-імпортних угод, ефективність зовнішньоторговельних угод; конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та визначати шляхи її підвищення, економічну ефективність управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

* формувати стратегію проникнення на зовнішні ринки, проводити маркетингові дослідження зовнішніх ринків;

* укладати зовнішньоекономічні угоди з закордонним партнерами, визначати та оцінювати основні показники діяльності зарубіжних фірм;

* формувати систему інформаційного забезпечення ЗЕД;

* виконувати економічне обґрунтування управлінських рішень пов'язаних з управлінням зовнішньоекономічною діяльністю в умовах кризових ситуацій.

бути здатним:

- використовувати інструменти менеджменту в зовнішньоекономічної діяльності

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11