Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лісова та декоративна дендрологія *
Вступ

Дендрологія

Кафедра Екології

Автор курсу

Казімірова Людмила Павлівна
кандидат біологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1102.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Дендрологія – частина ботаніки, яка вивчає видовий склад деревних рослин, їх господарські та декоративні якості, біологічні та екологічні особливості. Вміння розпізнавати видове різноманіття деревних рослин, які по-різному реагують на дію факторів зовнішнього середовища, є основою грамотного використання їх у лісових, лісомеліоративних, декоративних насадженнях та в інших цілях. Еколог зобов’язаний вільно впізнавати види та культивари деревних рослин за пагонами, шишками, плодами, насінням і корою.

Мета дисципліни «Декоративна дендрологія» – вивчення теоретичної бази створення високоестетичних і цінних насаджень, формування довговічних і стійких зелених насаджень в умовах антропогенного впливу.

Предмет дисципліни. Морфолого-анатомічні, екологічні, декоративні особливості деревних і кущових рослин.

Завдання дисципліни. Навчити студента визначати за морфолого-анатомічними ознаками і характеризувати більше сотні видів дерев на кущів України та ефективно використовувати здобуті знання у практиці озеленення.

Після вивчення дисципліни «Декоративна дендрологія» студент має досягти таких результатів навчання:

знати:

– історичні передумови розвитку дендрології;

– особливості росту та розвитку деревних рослин;

– морфо-біологічні і екологічні особливості видів дендрофлори і їх видову різноманітність;

– особливості природної та інтродукованої дендрофлори України, географічного поширення і господарського використання видів та культи варів;

уміти:

– визначати біля сотні видів деревних рослин флори України в квітучому стані, за плодами і листям, надавати їм характеристику щодо положення в системі рослин, екологічних вимог, біологічних особливостей на різних етапах онтогенезу, природного поширення і використання у практиці лісового та садово-паркового господарства;

– володіти методиками розмноження, агротехніки і посадки деревних рослин;

– раціонально використовувати природні ресурси дендрофлори і сприяти їх збереженню.

бути здатним:

– визначати деревні і кущові рослини, які мають велике господарське значення на основі аналізу морфолого-біологічних характеристик, оцінювати їх здатність зростати в різних екологічних умовах; використовувати рослинний матеріал природної і культивованої дендрофлори в озелененні різноманітних архітектурно-ландшафтних об’єктів.

Цей дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11