Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація екологічного контролю на митниці *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА МИТНИЦІ

Кафедра Екології

Автор курсу

Матеюк О.П.
к. пед. н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1273.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

Дисципліна є спецкурсом, який повинен забезпечити одержання студентами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання дипломних робіт і проектів, а також стати основою для поглибленого осмислення вузькоспеціалізованих дисциплін; вона є важливою ланкою в ланцюгу безперервної екологічної підготовки фахівців.

Метою вивчення курсу «Організація екологічного контролю на митниці» є формування системи знань про види та методи екологічного контролю в зоні діяльності митниць; нормативно-правове забезпечення екологічного контролю; методичну та організаційну основи здійснення екологічного контролю.

Предмет дисципліни - основні види та об’єкти екологічного контролю на митниці та основні методи реалізації екологічного контролю.

Завдання дисципліни. Надати студентам знання і практичні навички щодо основних методів екологічного контролю в зоні діяльності митниць та методичної та організаційної основ здійснення екологічного контролю.

Після вивчення дисципліни «Організація екологічного контролю на митниці» студент має досягти таких результатів навчання:

знати:

- предмет, завдання та методи екологічного контролю на митниці;

- основні поняття: екологічний контроль на митниці, обов’язковий екологічний контроль, попередній документальний контроль, радіологічний контроль;

- структуру управління та організації екологічного контролю;

- повноваження служби екологічного контролю;

- процедуру проведення екологічного контролю на митниці;

- послідовність оформлення основних дозвільних документів щодо екологічного контролю товарів.

вміти:

- користуватися спеціальною науково-технічною літературою, довідниками, нормативно-правовими документами та санітарними нормами і правилами в галузі екології та охорони навколишнього середовища;

- користуватися нормативними документами при виконанні екологічного контролю;

- складати відповідні акти та декларації;

- оформляти поточні документи щодо екологічного контролю на митниці;

- брати участь у вдосконаленні та поновленні екологічних документів.

бути здатним:

- застосувати методику здійснення екологічного контролю в залежності від об’єкту та скласти основні супровідні документи.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11