Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Екологічна безпека *
Вступ

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
(для не екологічних спеціальностей)

Кафедра Екології

Автор курсу

Артамонов Борис Борисович
кандидат військових наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1099.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Екологічна безпека – це такий стан та умови навколишнього природного середовища, при якому забезпечується екологічна рівновага та гарантується захист навколишнього середовища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров’я і життєдіяльності людей.

А також, це сукупність дій, станів і процесів, що прямо або побічно не приводять до життєво важливих втрат (або погроз таких втрат), що наноситься природному середовищу, окремим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь-яких її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально-економічно, технологічно і політично готове (може без серйозних втрат адаптуватися) людство.

Результати навчання

вміти: використовувати законодавчі, нормативні, відомчі та регіональні документи з екологічної безпеки в практичній діяльності; визначати структуру та функціональні задачі органів управління екологічною безпекою; розробляти конкретні заходи щодо управління екологічною безпекою; розв’язувати нескладні ситуаційні питання про стан, прогноз та захист довкілля; виявляти основні причини та джерела порушення екологічної рівноваги довкілля; вміти орієнтувати свою професійну діяльність в напрямку її екологізації.

знати: предмет, завдання та методи екології; основні екологічні поняття та закони; основи охорони навколишнього середовища; складову екологічної безпеки та правову основу її забезпечення; основні напрямки досліджень з проблем екологічної безпеки, історію їх розвитку; механізми забезпечення екологічної безпеки; об’єкти підвищеної екологічної небезпеки; норми екологічної безпеки; принципи організації та основні закономірності управління екологічною безпекою; принципи побудови систем управління екологічною безпекою; міжнародний досвід і міжнародне співробітництво у сфері екологічної безпеки; екологічні стратегії людства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11