Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Програмування під Androіd *
Вступ

Програмування під Android

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Автор курсу

Петровський С. С.
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1268.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Місце в структурнологічній схемі: після вивчення Крос-платформене програмування передує вивченню: Програмне забезпечення мобільних пристроїв.

Мета викладання дисципліни є: виклад комплексного погляду на процес створення програмного забезпечення для мобільних пристроїв. Предметом обговорення будуть різні підходи і методи, застосовувані в області створення додатків до ОС Android.

Передбачається, що розробляється програмне забезпечення є частиною операційної системи Android та охоплює всі можливості існуючих мобільних пристроїв.

До складу курсу входить ряд практичних занять, що ілюструють на прикладі розробки додатків до ОС Android у середовищі Android Studio на базі мови об’єктно-орієнтованого програмування java.

Після опанування курсу студенти повинні знати По завершенні курсу студент буде володіти всіма основними навичками, необхідними для розробки додатків до ОС Android у середовищі Android Studio на базі мови об’єктно-орієнтованого програмування java.

Студенти повинні вміти розробляти програмне забезпечення у вигляді реально працюючої додатків для мобільних пристроїв з ОС Android. Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та вправи.

БАЖАЄМО УСПIХУ У ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛІНИ

„Програмування під Android”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11