Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи хмарних технологій *
Вступ

ОСНОВИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра Iнформаційних технологій проектування

Автор курсу

Манзюк Е. А.
канадидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1267.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Мета вивчення основи хмарних технологій – отримання теоретичних знань і практичних навичок з архітектури хмарних технологій, особливостей проектування хмарних сервісів, а також отримання навичок розробки додатків для основних існуючих хмарних платформ.

Основні завдання дисципліни (перелік знань та умінь, якими володітимуть студенти після опанування курсу)

Розглянути основні характеристики хмарних технологій; основні відмінності від рішень на основі серверних технологій; переваги та ризики, пов'язані з використанням хмарних обчислень, а також передумови по переходу в хмарні інфраструктури та з використання хмарних сервісів. Познайомитись з існуючими рішеннями на основі хмарних технологій. Розглянути структуру сервісів: компоненти і способи взаємодії цих компонентів, переваги та недоліки платформ. Вивчити кращі практики щодо зменшення основних ризиків пов'язаних із застосуванням хмарних обчислень, ліцензуванням та сертифікацією хмарних сервісів.

Міждисциплінарні зв'язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою)

Курс на таких предметах “Основи програмування та алгоритмiчнi мови”, “Системне програмування та операційні системи” , “Органiзацiя баз даних та знань”, “Мови об’єктно-орієнтованого проектування”, “Комп’ютерні мережі”, “Основи дискретної математики”, та ін.

БАЖАЄМО УСПIХУ У ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛІНИ „ ОСНОВИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11