Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Розробка структур БД інформаційних систем *
Вступ

РОЗРОБКА СТРУКТУР БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Автор курсу

Мазурець О.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1215.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій, майже будь-який програмний продукт має у своєму складі базу даних, оскільки існує потреба десь зберігати певні дані або звідкись витягати їх для обробки.

Сучасні інформаційні системи зазвичай мають складну архітектуру БД. Така система баз даних може складатися з набору вузлів, зв’язаних комунікаційною мережею. При цьому кожен вузол сам по собі є системою баз даних. Інакше кажучи, на кожному вузлі є власні локальні бази даних, власні локальні користувачі, власні локальні СКБД, програмне забезпечення керування транзакціями і власний локальний менеджер передачі даних. Коректна розробка систем баз даних для подібних систем є надзвичайно складною і трудомісткою задачею. Якщо програмна реалізація спроектованої структури БД залежить від існуючого програмного інструментарію СКБД, то власне проектування структури БД є найвідповідальнішою складною інтелектуальною задачею для фахівця з інформаційних технологій.

Перш ніж приступати до створення структури БД інформаційної системи, розробник повинен сформувати поняття про предмети, факти й події, якими буде оперувати дана система. Для того, щоб привести ці поняття до тієї або іншої моделі даних, необхідно замінити їхніми інформаційними поданнями. У теорії баз даних існує ряд методів розробки моделей БД різного масштабу. Метою вивчення дисципліни «Розробка структур БД інформаційних систем» є надання поглиблених знань з теорії БД різного масштабу, вивчення особливостей класичних методів проектування структур баз даних та методів автоматизації проектування структур баз даних. Ці вміння потрібні фахівцям з інформаційних технологій як для успішної розробки сховищ даних будь-якої складності, так і для колективної роботи над створенням систем баз даних.

Основним предметом вивчення дисципліни є методи та підходи до проектування структур баз даних та їх теоретичне підґрунтя.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури цифрових документів. Він розбитий на теми, містить лекційний матеріал, завдання на лабораторні й контрольну роботи та тести для самоконтролю.

БАЖАЄМО УСПIХУ У ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛІНИ «РОЗРОБКА СТРУКТУР БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11