Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерне моделювання графічних об`єктів *
Вступ

Комп’ютерне моделювання графічних об’єктів

Кафедра Комп’ютерних наук та інформаційних технологій проектування

Автор курсу

Свірневський М.С.
канд.техн.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1175.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс " Комп’ютерне моделювання графічних об’єктів" ставить за мету засвоєння навиків розробки графічних додатків із підключенням бібліотек для геометричного моделювання.

ЗМІСТ навчальної дисципліни: геометричне моделювання у 2D і 3Dпросторі (масштаб, перенесення, обертання); матриці перетворень; ортогональна і перспективна проекції; моделі відображення; можливості бібліотеки для геометричного моделювання OpenGL.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів; графічні можливості об’єктно-орієнтованих мов програмування.

Після опанування курсу студенти повинні ВМІТИ виконувати просторове моделювання і геометричні перетворення об’єктів у діалоговому режимі і програмно.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11