Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління вартістю підприємства *
Вступ

Управління вартістю підприємства

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Сачинська Людмила Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1121.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна „Управління вартістю підприємства" вивчає інструментарій економічного економічного обґрунтування й прийняття управлінських рішень фахівців, залучених до сфери оцінної діяльності, аналізує економіко-організаційні аспекти процесів визначення та управління вартістю підприємства.

Метою запропонованого Вашій увазі курсу є формування у студентів системи компетентностей, які необхідні для управління вартістю підприємства оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, визначення вартості окремих складових його активів та обґрунтування напрямів та шляхів зростання вартості підприємства.

Завданням дисципліни є засвоєння новітніх засобів ефективної організації проведення оцінки вартості підприємства та його складових елементів, опанування практичних навичок щодо визначення інформаційної бази і звітної документації про оцінювання вартості підприємства та навичок пов’язаних із розробленням заходів щодо збільшення величини вартості підприємства.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми кожна з яких містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитись з розділом «Рекомендації студенту».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11