Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бюджетна політика та міжбюджетні відносини *
Вступ

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Форкун І.В.
кандидат технічних наук
доцент

Гордєєва Т.А.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1116.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Навчальна дисципліна «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини» входить до циклу професійної та практичної підготовки для підготовки магістрів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку дисциплін професійної та практичної підготовки («Бюджетна система», «Податкова система», «Місцеві фінанси», «Основи казначейської справи», «Соціальне страхування», «Бюджетний менеджмент»).

Дисципліна має теоретично-прикладний характер:

- у теоретичному плані вона покликана отримати теоретичні знання формування та реалізації бюджетної політики та перерозподілу бюджетних ресурсів через систему міжбюджетних відносин;

- у прикладному – сформувати навички розрахунку основних видів міжбюджетних трансфертів.

Метою викладання дисципліни є формування системи знань та компетентностей у галузі бюджетної політики та міжбюджетного регулювання.

Предметом вивчення дисципліни є процес формування та реалізації бюджетної політики держави та системи міжбюджетного вирівнювання.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни «Бюджетна політика та міжбюджетні відносини»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11