Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація документування та податкових розрахунків *
Вступ

Органiзацiя документування та податкових розрахунків

Кафедра Обліку, аудиту та оподаткування

Автор курсу

Огнева А.М.
кандидат технічних наук
доцент

Кобець Д.Л.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1233.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА

ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

Дисципліна «Організація документування та податкових розрахунків» дає студентам уяву про методику організації технології облікового та податкового процесу, основні вимоги до оформлення та відображення в бухгалтерському та податковому обліку первинних та зведених документів, технологію відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованих систем.

Мета дисципліни - засвоєння знань про методику побудови та облікові технології бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування; особливості організації облікового процесу та податкових розрахунків в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння методики організації документообігу суб'єктів господарювання в умовах використання комп'ютерних технологій.

Завдання вивчення курсу передбачають:

– вивчення методики організації технології облікового та податкового процесу;

– вивчення основних вимог до оформлення та відображення в бухгалтерському та податковому обліку первинних та зведених облікових документів;

– набуття навиків відображення облікової інформації та податкових розрахунків в умовах застосування автоматизованої системи.

Вивчення даного курсу забезпечує високий рівень підготовки студентів по вибраній спеціальності.

Предмет навчальної дисципліни - обліково-аналітична інформація підприємств.

Даний дистанційний курс навчання складається з лекційного матеріалу, тестів для самоконтролю, контрольних запитань. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11