Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинговий потенціал підприємства *
Вступ

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Кафедра Маркетингу і товарознавства

Автор курсу

Гончар Ольга Іванівна
доктор економічних наук
доцент
професор кафедри маркетингу і товарознавства

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1167.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Даний курс заснований на нових підходах до теорії і практики щодо сутності та складу маркетингового потенціалу підприємства, його місця у системі сукупного потенціалу підприємства, структуризації та формуванні, методів та прийомів виявлення позитивних і негативних факторів формування та розвитку елементів маркетингового потенціалу у сучасному конкурентному середовищі, оцінки передумов та сучасних концепцій забезпечення розвитку підприємства, методичних підходів до визначення резервів розвитку підприємства та його маркетингового потенціалу. В розробленому курсі широко використовується світовий та вітчизняний досвід щодо названих напрямків дослідження.

Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Маркетинговий потенціал підприємства” є надання знань про закономірності, принципи та особливості забезпечення конкурентоспроможності і розвитку підприємства та його маркетингового потенціалу як збалансованого інтегрованого утворення.

Предмет: методологія і методика формування, оцінювання та розвитку маркетингового потенціалу підприємства.

При вивченні цієї дисципліни основною метою є формування економічного способу мислення майбутнього спеціаліста.

Вивчення курсу “Маркетинговий потенціал підприємства” дозволить студентам: набути глибоких теоретичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки маркетингового потенціалу підприємства; виробити практичні навички щодо прийомів і процедур , які застосовуються в процесі оцінки вартості підприємства як основної характеристики його потенціалу; ознайомитися із методичним інструментарієм оцінки окремих складових маркетингового потенціалу підприємства, а також визначенням резервів розвитку підприємства і підприємницької діяльності.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11