Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинг персоналу *
Вступ

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Бичікова Лілія Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1172.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Ефективне управління підприємством практично неможливе без активного використання трудового потенціалу. Праця може бути ефективною у комплексі з організацією виробництва та управління. Перед підприємством постає завдання створення умов, що забезпечать оптимальне використання людських ресурсів в обсязі збалансованих потреб та інтересів підприємства і кожного працівника. Досягнення цієї збалансованості може бути забезпечене за рахунок упровадження маркетингу в управління персоналом. Це дасть змогу узгоджувати ринкові умови, можливості підприємства з інтересами кожного його працівника, відстежувати зміни у професійно-кваліфікаційній структурі кадрів, виявляти тенденції у розвитку робочої сили на ринку праці та вчасно визначати якісні й кількісні вимоги до неї. Використання маркетингу в управлінні підприємством, зокрема персоналом, сприятиме зростанню реальної віддачі й результативності виробництва без залучення додаткових ресурсів.

Маркетингова діяльність є найважливішою функцією в діловій сфері й покликана забезпечувати стійкий, конкурентоспроможний стан організації на ринку з урахуванням її внутрішнього і зовнішнього середовищ. Ця діяльність передбачає здійснення на ринку і використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. При цьому функція маркетингу персоналу полягає в забезпеченні керівника або відповідних ієрархічних інстанцій, відповідальних за прийняття рішень, якісною інформацією.

Мета навчальної дисципліни “Маркетинг персоналу” – надання знань про науково-теоретичні основи, методологічні й організаційні положення маркетингу персоналу.

Завдання: вивчення теоретико-методологічних засад маркетингу персоналу, планування потреби в персоналі; набуття вмінь та навичок використання технологій пошуку, набору та відбору персоналу; проведення оцінки діяльності та навчання персоналу; управління маркетингом персоналу.

Предмет: методи і процеси дослідження персоналу та умов навколишнього бізнес-середовища і внутрішнього середовища підприємства.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11