Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління комерційною діяльністю *
Вступ

Управління комерційною діяльністю

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Ступчук Світлана Миколаївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1123.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Метою дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст комерційної діяльності; обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо ефективного управління комерційною діяльністю на підприємстві в умовах конкурентного середовища.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей) з питань: про класифікацію (в т.ч. посередницьких) підприємств за різними класифікаційними ознаками, економічні особливості їх діяльності; основи формування попиту споживачів на продукцію і послуги; ресурсне забезпечення діяльності підприємств; основи організації комерційної діяльності; результати та ефективність діяльності посередницьких підприємств.

Даний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11