Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Бізнес-планування та створення стартапів *
Вступ

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ СТАРТАПІВ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Диха Марія Василівна
доктор економічних наук
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1118.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Бізнес-планування та створення стартапів – є важливою дисципліною для забезпечення процесу підготовки магістрів; формує у останніх теоретичні знання щодо розробки стартапів та забезпечує набуття навичок щодо їх розробки та успішного розвитку; формує вміння щодо розробки бізнес-плану стартапа.

Метою дисципліни «Бізнес-планування та створення стартапів» є формування у студентів знань про основи розробки стартапів, умінь і навичок застосування методів та інструментарію для створення стартапів та успішного їх розвитку.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних основ бізнес-планування та створення стартапів; оволодіння технологією розробки бізнес-плану; набуття вмінь використовувати методи та інструменти у процесі розробки стартапів.

Предметом дисципліни є система знань, вмінь і навичок щодо бізнес-планування, створення та розвитку стартапів.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні основи створення стартапів;

- ключові фактори успіху стартапів та основні помилки при пошуку ідей бізнесу;

- основні властивості бізнес-ідей;

- теоретичні основи бізнес-планування та основи розробки бізнес-плану;

- основи побудови успішної команди та роль керівника-лідера у процесі досягнення цілей;

- елементи маркетингового комплексу стартапа;

- основи залучення інвестицій під стартап;

- основи фінансового обліку та права при створенні стартапа.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні вміти:

- шукати і знаходити бізнес-ідеї, аналізуючи регіональні ринки, сегменти, ніші тощо;

- оцінювати перспективність бізнес-ідей;

- розробляти бізнес-план стартапу;

- підібрати команду для розробки та розвитку стартапа; розподіляти ролі у команді для успішного досягнення цілей;

- реалізовувати принципи корпоративної культури;

- розробляти ефективний маркетинговий комплекс;

- залучати інвесторів для стартапу.

БАЖАЮ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11