Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стратегічне партнерство в бізнесі *
Вступ

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Думанська Катерина Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1125.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дисципліна «Стратегічне партнерство в бізнесі» є однією зі спеціальних дисциплін і займає провідне місце у підготовці магістрів зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Бізнес аналітика» та спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Підприємництво».

На основі загальних понять з формування стратегічних підходів до ведення бізнесу і формування партнерських зв’язків з представниками безпосереднього оточення компанії, дисципліна розглядає методологічні засади організації діяльності стратегічних інтегрованих партнерських структур, звертаючи увагу на внутрішні та зовнішні процеси їх функціонування. Значна увага приділяється вивченню методології формування корпоративної стратегії компанії з використанням знань, отриманих при вивченні окремих розділів стратегічного управління, підприємництва і бізнес-культури, економіки підприємства та інших дисциплін.

Отже, мета дисципліни: надання знань з організації та ефективності функціонування стратегічних інтегрованих партнерських структур.

Предмет дисципліни: закономірності та механізм функціонування і розвитку стратегічних інтегрованих партнерських структур.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних і методологічних засад щодо процесів організації діяльності стратегічних інтегрованих партнерських структур, розвитку економічних процесів в межах бізнес-альянсів та альянсових мереж; набуття практичних навичок розробки стратегії розвитку та управління діяльністю стратегічних інтегрованих партнерських структур.

Результати навчання

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат; уміти розробляти бізнес-стратегію та функціональні стратегії, формувати конкурентні стратегії; визначати мету і цілі діяльності компанії на внутрішньому та міжнародному ринках; характеризувати стратегічне конкурентне та економічне оточення компанії; підбирати стратегічних партнерів у бізнесі; проектувати напрями формування стратегічного міжнародного партнерства за різними методиками; розраховувати показники стратегічного і конкурентного стну компанії.

Зміст навчальної дисципліни. Бізнес-стратегія як спосіб визначення майбутнього напряму корпоративного партнерства. Організаційні форми корпоративної інтеграції. Напрями формування стратегічного міжнародного партнерства. Стратегічні альянси як ключова форма міжнародної бізнес-інтеграції. Конкурентні переваги організації як основа стратегічного партнерства. Значення ділової культури для формування партнерських зв’язків. Роль корпоративної культури в стратегічному бізнес-партнерстві. Технології формування бізнес-портфелю.

Вид семестрового контролю: залік.

Структура курсу.

Лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання та контрольна робота.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс поданий у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми у вигляді гиперпосилань, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання, вправи та задачі. Перед початком вивчення курсу рекомендовано ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В БІЗНЕСІ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11