Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Венчурний бізнес *
Вступ

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС

Автор курсу

Михальчик Сергій Олександрович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1126.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Метою навчальної дисципліни «Венчурний бізнес» є доведення до студентів теоретико-прикладних положень щодо дослідження економічної, правової і організаційної системи функціонування венчурного бізнесу в провідних країнах світу та в Україні. Засвоєння студентами спеціальних знань у галузі управління венчурним підприємництвом, на основі відповідних компетенцій, основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11