Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Оцінювання бізнес-процесів і результатів *
Вступ

Оцінювання бізнес-процесів і результатів

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Желiховська Майя Василiвна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1127.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ І РЕЗУЛЬТАТІВ

Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і прикладних вмінь та навичок щодо використання принципів, методів й інструментів управління бізнес-процесами підприємства шляхом їх оцінювання, моделювання, впровадження, аналізу й удосконалення.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам вивчати та оцінювати існуючі бізнес-процеси підприємств і організацій, методи і підходи до їх удосконалення з метою підвищення ефективності роботи організації.

Традиційний функціональний підхід до управління концентрує увагу менеджменту на окремих завданнях, персоналі, структурі, тоді як власне процеси діяльності нерідко залишаються поза увагою. Але ж саме бізнес-процеси підприємства створюють споживчу вартість продукції, генерують левову частку витрат, від способу їх організації залежить тривалість виробничого циклу і гнучкість підприємства. А отже, ефективне управління підприємством вимагає сприймати його як мережу бізнес-процесів, що виконуються у певній послідовності.

Дійсно, за допомогою мережі бізнес-процесів можна надати повний і вичерпний опис підприємства. Адже з точки зору системного підходу організація є складовою економічної системи, яка споживає ресурси, переробляє їх, створюючи додану вартість, й створює продукт, передаючи його у зовнішнє середовище. Іншими словами, організація може бути розглянута як операція в ланцюжку постачання доданої вартості. Саме процеси перетворення ресурсів у продукти (кінцеві чи проміжні), таким чином, становлять сутність організації, її «ядро», використовуючи і споживаючи потрібні ресурси: активи, персонал, інформацію. Отже, діяльність організації можна повністю описати за допомогою розширеного опису її процесів у їх взаємодії.

У свою чергу, кожний з бізнес-процесів підприємства виконує певний набір завдань, генеруючи відповідні результати (виходи) і може розглядатися як окремий об’єкт управління. А отже, відносно кожного окремого бізнес-процесу можуть бути прийняті індивідуальні управлінські рішення щодо його удосконалення або навіть виключення зі складу бізнес-процесів, виконуваних в межах підприємства, тобто аутсорсингу.

Таким чином, для сучасного фахівця в галузі економіки і управління вкрай необхідно засвоїти принципи, методи й інструменти оцінювання і управління бізнес-процесами підприємства.

Даний курс вивчається після дисциплін за ОКР бакалавра та складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11