Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Підприємництво у сфері послуг *
Вступ

ПІДПРИЄМНИЦТВО У СФЕРІ ПОСЛУГ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Свідерська Антоніна Владиславівна
кандидат економічних наук
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1128.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

На сьогодні сфера послуг є однією з перспективних сфер економіки та належить до найбільш динамічного сектору людської діяльності, який стрімко розвивається. Ефективність підприємницької діяльності неможлива без чіткої організації, творчого пошуку та новаторства як принципових ознак підприємництва. Власне, здійснення діяльності у сфері послуг на засадах підприємництва зможе забезпечити успіх і процвітання цієї прибуткової сфери економіки країни.

Особливостями дисципліни “Підприємництво у сфері послуг” є те, що отримані знання та практичні навички дають змогу зрозуміти, як можна краще організувати підприємницьку діяльність у сфері послуг. Крім того, програмою дисципліни передбачено ознайомлення із ключовими поняттями організації підприємництва у просторі і часі та специфікою їх прояву у складній соціально-економічній системі сервісу.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс “Підприємництво у сфері послуг” ставить за мету:

· дати цілісну і логічно-послідовну систему теоретичних знань про методологію та практику ведення підприємницької діяльності у сфері послуг на ринку за умов дії ринкового механізму господарювання;

· ознайомити із законами та принципами, за якими розвивається бізнес;

· навчити системно оцінювати проблеми ринкового середовища і ефективно використовувати для їх вирішення здобуті теоретичні знання.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить ключові слова, розширену анотацію, лекцiйний матеріал та питання для самоконтролю. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом “Рекомендації слухачу”.

Бажаю Вам успiху та натхнення у вивченнi дисципліни “Підприємництво у сфері послуг”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11