Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація діяльності бізнес-структур *
Вступ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Шелест Євгенія Олександрівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1242.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна «Організація діяльності бізнес-структур» вивчає теоретичні основи бізнесу, галузі, види, середовище та форми організації бізнесу, умови розвитку та принципи організації бізнесу в Україні, організаційні засади створення бізнесу та управління бізнес-структурами тощо.

Метою вивчення дисципліни «Організація діяльності бізнес-структур» є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і практичних навичок щодо організації, забезпечення ефективного функціонування та розвитку діяльності бізнес-структур.

Завдання дисципліни. Надання студентам теоретичних знань та практичних навиків з: розробки послідовності створення власного бізнесу; аналізу середовища бізнесу, виконання функцій бізнесу; врахування вимог та обмежень законодавства щодо започаткування та подальшого функціонування бізнесу; формування установчих документів (установчий договір, статут, колективний договір); обґрунтування найбільш доцільної форми ведення бізнесу для конкретного підприємства; обрахунку вартості акцій тощо.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат з дисципліни; класифікувати види підприємств, господарської діяльності, бізнесу, організаційно-правові форми підприємництва; визначати послідовність дій із створення підприємства; аналізувати середовище бізнесу; враховувати вимоги та обмеження законодавства щодо організації та ведення бізнесу; формувати установчі документи (установчий договір, статут, колективний договір); обґрунтовувати доцільність застосування різних форм підприємництва для конкретного суб’єкта бізнесу; розраховувати вартість акцій господарського товариства; визначати вартість майна підприємства, структуру його капіталу.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11