Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація готельного господарства *
Вступ

Організація готельного господарства

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1244.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна "Організація готельного господарства" є необхідною складовою частиною вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Віна дає можливість сформувати у студентів основні поняття щодо сучасних підходів управління готельним господарством, які застосовуються суб’єктами господарювання у готельному, уміння самостійно набувати наукові знання.

Мета вивчення дисципліни: вивчення сутності й розуміння організації готельного підприємства, визначення умов його становлення й розвитку, розвитку пріоритетних форм готельної діяльності в даній галузі і об’єктивно необхідних у народному господарстві, опанування практичними навичками та вміннями реалізації своїх ідей та результатів праці, зробити їх надбанням суспільства.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло використовувати понятійний апарат з фаху; характеризувати сутність і специфіку готельного господарства, форми і види засобів розміщення; розуміти особливості функціональної структури та організацію внутрішнього простору готелів; вміти характеризувати діяльність ресторанного господарства у структурі готельної індустрії; оперативно забезпечувати організацію технологічного обслуговування, використовуючи нормативно-правові та експлуатаційні документи; організовувати комфортні умови для працівників та споживачів послуг; вносити пропозиції щодо організації робочих місць згідно з нормативно-правовою та експлуатаційною документацією; організовувати роботу щодо матеріально-технічного забезпечення надання послуг; в разі виникнення аварійних ситуацій прийняти рішення щодо її ліквідації; складати та оформляти експлуатаційні документи.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Організація готельного господарства»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11