Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація ресторанного господарства *
Вступ

Організація ресторанного господарства

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Томаля Тетяна Станіславівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1245.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Ресторанний бізнес є одним із найприбутковіших у світі. Формування високоефективного національного ресторанного господарства відіграє важливу роль у туристичній індустрії за обсягом матеріальних, фінансових ресурсів, забезпеченістю трудовим потенціалом і загальним обсягом доходів у туристичному бізнесі. Створення стабільної клієнтської бази, пошук та створення нових шляхів розвитку організації ресторанного бізнесу, постійне оновлення концепції закладів з урахуванням динамічного ринку туристичних послуг в умовах політичної й економічної нестабільності та недостатньої кількості інвестиційних коштів є перспективними напрямами для розвитку економіки країни загалом. Можна зазначити, що розвиток ресторанної справи в Україні знаходиться на стадії зародження. Але ця галузь є перспективною.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань стосовно принципів організації роботи закладів ресторанного господарства, а також здатності виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів галузі.

Завдання вивчення дисципліни:

* організовувати діяльність щодо надання основних видів послуг у сфері ресторанного бізнесу.

* оволодіння термінологією та методологією організації роботи, виробництва та обслуговування в сфері готельно-ресторанного господарства;

* набуття здатності виконувати планувальні, організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів галузі; раціонально організовувати працю;

* розв’язувати проблемні ситуації в процесі обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства.

Даний курс складається із системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Організація ресторанного господарства»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11