Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Національні бізнес-культури *
Вступ

Нацiональні бізнес-культури

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Косіюк О.М.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1243.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Національна бізнес-культура є одним з найважливіших елементів, що визначає особливості і перспективи розвитку бізнесу усередині кожної країни та за її межами, комплекс її складових визначає успішність функціонування та розвитку компаній і держав, вона є одним з важливих факторів впливу на міжнародні економічні відносини і джерелом створення конкурентних переваг країни. Саме тому основною метою курсу визначено формування, засвоєння, поглиблення та систематизація у студентів теоретичних і прикладних знань у сфері національних бізнес-культур.

Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- характерні риси, притаманні національній і діловій культурам, фактори, що впливають на їх формування;

- класифікації національних бізнес-культур;

- основні характеристики і особливості національних бізнес-культур,

- роль і вплив національних культур на вибудову моделі менеджменту та діяльність компаній;

- проблеми і закономірності впливу бізнес-культур на міжнародні економічні відносини, національну економіку та політику країн світу.

У результаті вивчення дисципліни студенти можуть отримати наступні практичні навички та уміння:

- аналізувати параметри моделі національної бізнес-культури і бізнес-культур провідних країн (регіонів) світу та розпізнавати бізнес-культури за цими параметрами;

- враховувати національні особливості у міжособистісних комунікаціях;

- планувати і забезпечувати діловий переговорний процес між представниками різних бізнес-культур;

- визначати і оцінювати причини появи міжкультурних конфліктів, враховувати культурологічні розходження в управлінні;

- аналізувати культуру організацій за умов мультикультуралізму;

- адаптувати і переносити ефективні методи і прийоми менеджменту національних бізнес-культур інших країн до вітчизняної практики бізнесу;

- аналізувати діяльність провідних компаній світу з позицій особливостей національних бізнес-культур;

- визначати шляхи і перспективи рішення проблем, пов'язаних з культурними розходженнями, а також давати рекомендації з розробки в цій області стратегії компаній.

Практичний характер вивченню пропонованого курсу надає аналіз особливостей бізнес-культур окремих держав та рішення задач і ситуації, притаманних діяльності бізнес-структур з урахуванням фактору національної бізнес-культури. Значна увага приділяється самостійній роботі, у рамках якої має бути підготовлена контрольна робота та шляхом тестування перевірені знання з питань курсу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11