Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація рекреаційних послуг *
Вступ

Організація рекреаційних послуг

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Савченко О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1253.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Розвиток рекреаційної діяльності набуває все більшого значення в економіці країн із сприятливими природними умавами, сприяє створенню робочих місць, забезпечує вливання іноземної валюти, капіталовкладення до місцевої економіки, стимулює прибуткові внутрішні галузі – транспорт, громадське харчування, зв’язок, народні промисли, рекламно-інформаційну справу тощо.

Мета дисципліни полягає увивченні основних компонентів, структури рекреаційних послуг, формуванні у студентів розуміння сутності рекреаційних послуг, їх видів, способів організації та управління ними.

Завдання дисципліни:

- засвоєння теоретичних і практичних засад організації рекреаційних послуг;

- набуття навичок з аналізу і планування діяльності підприємств, що мають надавати рекреаційні послуги;

- засвоєння механізму обрання ефективної правової форми функціонування підприємства рекреаційного типу з урахуванням стартових можливостей та дозволів на види діяльності;

- надбання практичних навичок в організації різних видів рекреаційних послуг.

Предмет дисципліни: теорія та практика процесу організації та надання рекреаційних послуг.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен розуміти сутність рекреаційної діяльності; знати фактори, що сприяють розвитку оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні, принципи організації рекреаційних послуг; знати особливості кліматолікування та кліматичні чинники проведення рекреації; пояснювати закономірності виділення теоритоіальних рекреаційних систем; розробляти систему надання рекреаційних послуг; здійснювати аналіз рекреаційних ресурсів для потреб оздоровлення населення.

Даний курс складається із переліку тем, тестового контролю для перевірки знань, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися із розділом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11