Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Система технологій готельно-ресторанного і туристичного бізнесу *
Вступ

СИСТЕМА ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ І ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автори курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Гризовська Лілія Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1247.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліна "Система технологій в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі" є необхідною складовою частиною вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Віна дає можливість сформувати у студентів основні поняття щодо сучасних технологій управління готельно-ресторанним та туристичним бізнесом, уміння самостійно набувати наукові знання.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань з сучасних технологій в сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, що використовуються на підприємствах різних форм і допомогти у застосуванні оптимальних технологій управління, прийнятті управлінських рішень.

Предмет дисципліни: складові сучасні технології управління, що використовуються на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (форми, методи, інструменти, засоби і функції управління).

Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення наукових основ технологій управління; ознайомлення з досвідом реалізації сучасних технологій управління на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; оволодіння навичками ефективного застосування технологій управління у практичній діяльності; усвідомлення потреби в постійному оновленні технологій управління на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

Результати навчання

уміти: аналізувати доцільність впровадження і використання сучасних управлінських технологій, застосовувати новітні технології управління; контролювати процеси управління та визначати їх ефективність.

володіти: сучасними технологіями управління та процесами їх імплементації у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

«Система технологій в готельно-ресторанному і туристичному бізнесі»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11