Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент спеціалізованого туризму *
Вступ

Менеджмент спеціалізованого туризму

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автор курсу

Гризовська Лілія Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1249.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Дисципліни «Менеджмент спеціалізованого туризму» полягає у вирішенні  питань, на які необхідно отримати відповідь на попередньому етапі планування в'їзного туризму:  який сегмент потенційних туристів повинен стати основним споживачем послуги (види спеціалізованого туризму); з якою країною (країнами) належить налагодити довгострокове співробітництво; яким чином можна забезпечити для туристів, звичне оточення, в  якому вони не будуть відчувати себе незатишно тощо. А  для  цього необхідно познайомитись  з  найбільш  розвиненими (найменш  розвиненими)  видами спеціалізованого туризму, знати  особливості  кожного  з цих  видів, знати  місце   на  світовій  карті, де  саме  цей  вид  спеціалізованого  туризму  має  напевне  втілення  та де запропонують  реальні  всебічні  умови  відпочинку  для  туриста.

Отже, мета дисципліни – є формування знань і навичок  аналізу потенціалу туристичних  ресурсів світу спеціалізованих  напрямів  відпочинку та їх ефективного функціонування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси формування та розвитку спеціалізованих  напрямів туристичної галузі, що забезпечують реалізацію різноманітних туристичних потреб населення, сприяють оздоровленню нації, підвищенні працездатності, розвитку фізичних і духовних якостей членів суспільства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент спеціалізованого туризму» є - вивчити теоретичні основи  формування та функціонування спеціалізованих туристичних комплексів, як складових господарського комплексу; з’ясувати  рівні, структуру та фактори формування спеціалізованих туристичних потреб; проаналізувати поняття, склад та структуру спеціалізованого туристично-ресурсного потенціалу; вивчити теоретичні основи, основні схеми та характеристики туристичних районів світу та України, в яких отримали розвиток напрямки спеціалізованого  туризму.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: вміло орієнтуватись  в  галузевій туристичній структурі країн  світу; втілювати набуті практичні навички  у  повсякденному  житті; розкрити спеціалізацію туризму для пошуку шляхів оптимізації туристичної діяльності населення, класифікувати туризм за видами та формами, визначити цільові мотивації у спеціалізованому туризмі, охарактеризувати ресурси та інфраструктуру спеціалізованого туризму, створити цільові пропозиційні програми, характеризувати види туризму за метою подорожі.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11