Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень *
Вступ

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1146.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Курс «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень» вивчається згідно з навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю». Курс передбачає набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з обґрунтування, методів розробки, прийняття та виконання інноваційних рішень; вміння контролювати хід виконання рішень, оцінювати їх варіанти і наслідки; враховувати вплив концепції прийняття рішень на формування організаційної структури та на побудову інформаційно-обчислювальних систем. Вивчення курсу пов’язано з такими дисциплінами як математика, інформатика, економічна теорія, а також дисципліни регіонального компонента учбового плану, наприклад, програмування, теорія інновацій, менеджмент в інноваційній сфері, управління інноваційними проектами.

Метою вивчення дисципліни «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень» є опанування матеріалів системного аналізу в об'ємі і на рівні, що дозволяють застосувати методи цієї науки для управління інноваційними проектами і процесами.

Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних засад та набуття практичних навичок з з обґрунтування, методів розробки, прийняття та виконання інноваційних рішень; вміння контролювати хід виконання рішень, оцінювати їх варіанти і наслідки; враховувати вплив концепції прийняття рішень на формування організаційної структури та на побудову інформаційно-обчислювальних систем.

Предметом вивчення дисципліни «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень» є особливості проведення системного аналізу діяльності організацій, розробка висновків та на їх основі прийняття інноваційних рішень.

Навчальна дисципліна «Системний аналіз та прийняття інноваційних рішень» тісно пов'язана з такими дисциплінами, як «Математика», «Інформатика», «Економічна теорія», а також дисципліни регіонального компонента учбового плану, наприклад, «Теорія інновацій», «Менеджмент в інноваційній сфері», «Управління інноваційними проектами». Теоретична підготовка, здобута під час вивчення цих дисциплін, є необхідною основою для здобуття знань з питань інтелектуальної власності.

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні принципи і підходи системного аналізу для побудови оптимізаційних моделей ситуацій ухвалення рішень,

- дослідження моделей і визначення оптимального плану рішень;

- методику складання оптимізаційних моделей, їх дослідження, включаючи вживання при пошуку оптимальних рішень для різних моделей набору оптимізаторів;

- вживання апарату випадкових процесів і теорії масового обслуговування при побудові моделей управління інноваційною діяльністю і розрахунку їх характеристик.

У процесі вивчення дисципліни у студента повинні бути сформовані вміння:

- обґрунтовувати інноваційні рішення, обирати методи розробки, прийняття та виконання інноваційних рішень;

- контролювати хід виконання рішень,

- оцінювати їх варіанти і наслідки;

- враховувати вплив концепції прийняття рішень на формування організаційної структури та на побудову інформаційно-обчислювальних систем.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11