Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інноваційна економіка *
Вступ

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1251.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Мета вивчення дисципліни: формування системних знань, розуміння сутності інноваційного розвитку економіки та суспільства, практичних навичок щодо спроможності їх практичної реалізації в різних сферах людської діяльності.

Завдання дисципліни: надання студентам знань і практичних навичок з визначення сутності інноваційних процесів, опанування сутністю інноваційного розвитку, інноваційних процесів і методами управління ними; сутністю теорії циклічного розвитку; дозволяє зрозуміти місце і роль інноваційної діяльності в сучасному світовому розвитку, сутність механізмів стимулювання і фінансування науково-інноваційної сфери; організаційних форм інноваційної діяльності; теорії прийняття рішень у сфері інновацій, оволодіти методами аналізу ефективності інноваційного розвитку підприємства.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11