Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Міжнародне приватне право *
Вступ

Мiжнародне приватне право

Кафедра Післядипломної економічної освіти і права

Автор курсу

Присяжнюк Михайло Петрович
доктор філософії в галузі права
кандидат юридичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1205.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Міжнародне приватне право, починаючи свій розвиток з колізійного, пройшло тривалий шлях, сприйнявши стародав­нє, зокрема староримське, право. Проте останньому так і не була відома розгорнута система колізійних норм. Вона по­чинає складатися в епоху раннього середньовіччя внаслідок потреби врегулювати торговельні відносини. Такі норми містилися в договорах, укладених із греками 911 р. князем Олегом і 944 р. князем Ігорем, у "Руській правді", інших джерелах. Значно пізніше, з кінця середніх віків, почала формуватися практика й доктрина про колізії статутів (міс­цевих законів). Із статутних теорій і виникло колізійне право. Поступово виникала назва нового вчення — міжнародне приватне право.

Міжнародне приватне право як галузь права виникла з науки приватного права, а не навпаки. Для виникнення міжнародного приватного права потрібна була наявність наступних передумов: існування держав чи певних територій з різними за змістом системами цивільного права; існування інтенсивного товарно- грошового обміну і активних контактів між державами; визнання права іноземної держави.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11