Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облік та оподаткування діяльності суб`єктів малого бізнесу *
Вступ

ОБЛIК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Кафедра Обліку, аудиту та оподаткування

Автори курсу

Джулій Лариса Василівна
кандидат економічних наук
доцент

Ємчук Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1234.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Кожен суб’єкт малого бізнесу з моменту державної реєстрації, незалежно від виду діяльності та форми власності, зобов’язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку та нарахування і сплату податків в повному обсязі і своєчасно. Бухгалтерський облік є складовою частиною системи управління і виконує три самостійні функції: інформаційну, контрольну, аналітичну. Підприємства малого бізнесу мають особливості в організації діяльності і побудові бухгалтерського обліку.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Облiк та оподаткування діяльності суб`єктів малого бізнесу» ставить за мету:

- визначити та засвоїти особливості побудови бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу;

- вивчити процедури з питань організації та ведення обліку, оформлення облікових регістрів, систематизації облікових даних при спрощеній формі обліку і складанні фінансової звітності;

- засвоїти особливості нарахування і сплати податків при загальній та спрощеній системі оподаткування;

- оволодіти практичними навичками систематизації і групування бухгалтерських даних, складання фінансової та інших видів звітності для підприємств малого бізнесу.

Бухгалтерський облік суб’єктів малого бізнесу є основною інформаційною базою контролю і управління його господарсько-фінансовою діяльністю та механізмів її оподаткування. На долю бухгалтерського обліку припадає понад 80% усієї економічної інформації, яка в подальшому використовується іншими фахівцями і управлінцями. Від правильної організації системи бухгалтерського обліку малого підприємства залежить точність і достовірність одержаної інформації і правильність сплати податків та прийняття управлінських рішень. Цим визначається роль і значення курсу «Облiк та оподаткування діяльності суб`єктів малого бізнесу» в підготовці висококваліфікованих спеціалістів облікового профілю.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛIК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11