Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності *
Вступ

Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Миколюк Оксана Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1301.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності» є формування у студентів сукупності знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки інвестиційно-інноваційних проектів в конкретних умовах функціонування підприємств, аналізу та економічної оцінки ефективності проектів, прийняття економічно обґрунтованих рішень по управлінню проектами в умовах невизначеності; ефективного управління діяльністю підприємств незалежно від впливу негативних процесів, як ендогенного, так і екзогенного походження.

Завдання вивчення дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними основами та методикою економічної оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства; здійснення управлінських заходів у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності; ознайомлення студентів з новітньою теорією та сучасною практикою управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток; набуття студентами навичок економічного аналізу інноваційних процесів, що відбуваються на підприємствах; формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які забезпечують підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11