Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні *
Вступ

Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Миколюк Оксана Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1304.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Завдання вивчення дисципліни: теоретична та практична підготовка студентів з питань:

* сутності інформаційних систем та їх значення в управлінні сучасними організаціями;

* сучасного стану і тенденцій розвитку інформаційних технологій;

* методології розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та ефективності;

* основних засад управління інформаційними ресурсами та технологіями;

* стратегічної та оперативної спрямованості інформаційних технологій у бізнесі;

* формування інформаційної структури на підприємстві;

* використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі;

* типологія управлінських інформаційних систем;

* розвитку і запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень;

* визначення основних характеристик експертних систем;

* використання технологій штучного інтелекту в управлінні організаціями;

* використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів;

* застосування електронної комерції у практичній діяльності організації;

* здійснення електронних платежів та забезпечення їх безпеки;

* створення та використання в організації інформаційних локальних та регіональних мереж Інтранет та Екстранет, а також практична підготовка та вміння:

* робота у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що використовуються в сучасних організаціях;

* прийняття управлінських рішень на підставі інформації, отриманої за допомогою автоматизованої інформаційної системи.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11