Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інноваційні технології управління *
Вступ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Гейдарова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1299.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Дисципліна "Інноваційні технології управління" є необхідною складовою частиною вивчення професійно-орієнтованих дисциплін. Віна дає можливість сформувати у студентів основні поняття щодо сучасних інноваційних технологій управління, уміння самостійно набувати наукові знання.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань з сучасних інноваційних технологій управління, що використовуються на підприємствах різних форм і допомогти у застосуванні оптимальних технологій управління, прийнятті управлінських рішень.

Предмет дисципліни: складові сучасні інноваційні технології управління (форми, методи, інструменти, засоби і функції управління).

Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення наукових основ інноваційних технологій управління; ознайомлення з досвідом реалізації сучасних технологій управління на підприємствах різних форма власності; оволодіння навичками ефективного застосування технологій управління у практичній діяльності.

Результати навчання

уміти: аналізувати доцільність впровадження і використання сучасних інноваційних управлінських технологій, застосовувати новітні технології управління; контролювати процеси управління та визначати їх ефективність.

володіти: сучасними технологіями управління та процесами їх імплементації у практичну діяльність суб’єктів господарювання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Інноваційні технології управління»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11