Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу *
Вступ

Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автори курсу

Сокирник Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук
доцент

Степанюк Наталія Степанівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1298.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

Метою курсу “Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу” є надання базових знань щодо процесів розробки та реалізації стратегії, що є результатом застосування в практиці роботи фірм системи стратегічного управління.

Основними задачами курсу є:

* опанування студентами основних складових процесу формування стратегії фірми: мета - ситуація - проблеми - рішення - виконання;

* оволодіння основними методами, що застосовуються при розробці стратегії;

* вивчення можливих стратегічних альтернатив фірми;

* надання знань про види стратегій бізнесу та методи їх вибору;

* надання знань про технології впровадження змін в організації;

* вивчення методів, систем управління, що застосовуються при реалізації стратегії фірми.

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгорнутої структури текстових документів. Кожний документ включає теми, що містять лекційний матеріал, тести для самоконтролю, завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни доцільно ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11