Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Адміністрування в закладах освіти *
Вступ

Адміністрування в закладах освіти

Кафедра Менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи

Автор курсу

Томаля Тетяна Станіславівна
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1303.
Протокол № 2 від 22.10.2020
 

За сучасних умов освіта виступає потенційно могутнім фактором соціально-економічного, науково-технічного і культурного розвитку цивілізації. Вона проникає у всі аспекти соціального життя, бере на себе відповідальність за виховання підростаючого покоління, розвиток особистості, підготовку кваліфікованих кадрів для всіх сфер життєдіяльності суспільства. На сьогодні освіта як сфера інтелектуального і духовного розвитку особистості переживає складні часи, що обумовлено розбудовою нової системи управління, створенням початкових основ інтеграції України в європейський освітній простір. Це обгрунтовано тим, що ця сфера повинна відповідати вимогам часу. Вона має бути: доступною, гуманною, з орієнтацією на кращі вітчизняні та світові зразки за змістом і технологіями навчання. У складних умовах сьогодення зростає роль нарощування лідерського потенціалу представників сфери освіти, у зв’язку з чим особливої уваги набуває роль керівника освітньої організації як соціальної інституції, що готує майбутнє нашої держави.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань стосовно управління процесами в закладах освіти, ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення; мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми

Завдання вивчення дисципліни:

– дослідження інституційного середовища забезпечення освіти;

– забезпечення надання студентам знань і практичних навичок з прийняття управлінських рішень в освітніх закладах,

– вивчення специфіки поведінки керівника навчального закладу;

– вивчення способів управління конфліктами й стресами в організації діяльності закладів освіти;

* навчитися розв’язувати проблемні завдання в процесі надання освітніх послуг;

* особливостей

* вивчення особливостей лідерства у діяльності керівника освітньої організації.

Даний курс складається із системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації слухачу».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Адміністрування в закладах освіти»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11